Terug naar aanbod

Bepaald gedrag van leerlingen in de klas of school kan storend werken. Storend voor de leerkracht maar ook storend voor de medeleerlingen en niet te vergeten voor de leerling zelf. Het gedrag kan zo problematisch worden dat het leerproces van de leerling en de medeleerlingen in gevaar komt. Hoe kun je nu met dit gedrag aan de slag?

Bijeenkomst 1

Tijdens de eerste bijeenkomst van deze cursus staan de praktijkervaringen van de deelnemers centraal: welk probleemgedrag komen zij tegen?

Het probleemgedrag van de leerlingen heeft altijd een doel. De grote vraag is waarom ze doen wat ze doen? Een grondige analyse van het gedrag en de factoren die het gedrag aanwakkeren en in stand houden is belangrijk.
Vanuit de analyse kunnen we een eerste conclusie trekken en kijken welke vaardigheden leerkrachten kunnen inzetten om beginnend probleemgedrag te beteugelen.

Bijeenkomst 2

 In de tweede bijeenkomst staan de vijf sociaal-emotionele competenties van leerlingen (SEL-competenties) centraal: dit zijn competenties in het omgaan met jezelf en de ander. De vraag is hoe men in de praktijk van alledag aandacht schenkt aan deze levensvaardigheden.

We zullen de vijf competenties ook relateren aan het probleemgedrag uit bijeenkomst 1. Een deel van het probleemgedrag zal te verklaren zijn vanuit een onevenwichtige groei van competenties. We kijken ook naar een mogelijke aanpak om het sociaal-emotioneel leren te sturen.

Als laatste onderdeel van deze bijeenkomst besteden we aandacht aan escalerend gedrag in de klas. Hoe is de escalatie in een vroeg stadium op te sporen en wat kun je er vervolgens aan doen?

Door

Kees van Overveld 
Dr. Kees van Overveld (1963) is pedagoog. Hij heeft ruime ervaring binnen het onderwijs als leraar, intern begeleider, hoofddocent aan de hogeschool, onderwijsadviseur en onderzoeker. In 2008 promoveerde hij op het onderwerp “agressie bij jongens” bij de vakgroep Ontwikkelingspsychologie van de Universiteit Utrecht..

Kees heeft een eigen trainingsbureau dat maatwerk levert op het gebied van gedrag, pesten en sociaal-emotioneel leren: www.keesvanoverveld.nl. Hij werkt daarnaast nog twee dagen per week als hogeschooldocent bij het Seminarium voor Orthopedagogiek (Hogeschool Utrecht).

Kees is auteur van vele onderwijs artikelen en boeken. Hij schreef boeken over het werken met als titel “Groepsplan Gedrag” (versie voor Po &VO) en “SEL. Sociaal-emotioneel leren”.

Doelgroep

(vak)leerkrachten,  intern begeleiders

Locatie

Vredehof, Vredehofweg 30, 3062 EP Rotterdam