Terug naar aanbod

Leerkrachten hebben meer kennis en ervaring dan ze zelf weten.
Daarom zijn wij vorig schooljaar een professionele leergemeenschap (PLG) binnen de SVZH gestart. Dit is een groep leerkrachten die van en met elkaar willen leren. In deze PLG willen we onze kennis en ervaringen over allerlei onderwerpen uit ons vak met elkaar delen en samen op een hoger plan brengen. Denk aan thema’s als differentiatie, effectieve instructie, bewegingsonderwijs, maar ook andere vakgerelateerde onderwerpen. Met elkaar bepalen we welk onderwerp het meest relevant is om te behandelen tijdens een bijeenkomst.

De vaste en heldere structuur die we gebruiken, maakt het uitwisselen vruchtbaar. We doorlopen iedere bijeenkomst vijf overzichtelijke stappen, waarbij we gebruik maken van verschillende werkvormen. Hoofd, hart en handen worden ingezet om tot concrete, praktische resultaten te komen die direct in de praktijk inzetbaar zijn. Samen leren doen niet alleen de kinderen, maar ook hun leerkrachten.

Door

Anja Knijn Leerkracht en Intern Begeleider en Esther de Waardt leerkracht van Vrijeschool Widar. 
Wij leren nu zo’n zes  jaar van en met elkaar door intensieve samenwerking als duo partners. Dit ervaren wij als enorm verrijkend en helpend om steeds weer te groeien in ons vak. De PLG geeft ons een effectief en inspirerend instrument in handen om tot gelijkwaardige uitwisseling te komen en dat wat je al doet, naar een hoger plan te tillen. Wij zoeken andere enthousiaste collega’s die zich hierbij willen aansluiten.

Doelgroep

Leerkrachten klas 1-6