Terug naar aanbod

Voor diegenen die in de kleuterklassen werken, komt er speciaal een bijeenkomst over het toepassen van het portfolio en gesprekken in de kleuterklas. Joke Weijsenfeld zal samen met Dick de cursusmiddag vormgeven. De volgende vragen komen o.a. aan bod:

  • Hoe verzamel je al het werk van de kleuters?
  • Hoe zorg je ervoor dat ouders dit op een zinvolle wijze bekijken?
  • Hoe kun je de kleuters al een rol(letje) geven bij het bekijken van het werk van de afgelopen maanden?
  • Hoe schrijf je een brief aan de oudste kleuters voor bij het portfolio?
  • Hoe laat je dansjes zien en liedjes aan ouders horen die je het hele jaar door doet?
  • Hoe sluit je het jaar af met de kleuters die naar klas 1 gaan?

Door

Dick Bruin en Joke Weijsenfeld. Dick Bruin, is schoolleider en Joke Weijsenfeld is kleuterleerkracht, initiatiefnemers in het toepassen van portfolio’s op vrijeschool de Parcival in Hoorn.

Doelgroep

kleuterleerkrachten, intern begeleiders

Locatie

Vrijeschool Widar, de Meesterstraat 2, 2613 XB Delft

Aanmelden Cursus

Let op: Het is belangrijk dat je voor aanmelding je opgave afstemt met jouw schoolleider. Deelname aan een cursus is niet vrijblijvend, er zijn voor de school kosten aan verbonden. Het is belangrijk voor de kwaliteit, dat je alle data aanwezig bent waar je je aan verbonden hebt. Ben je toch afwezig (anders dan een ziekmelding) dan moet je zelf (een deel) van de cursus betalen. Meld je zo snel mogelijk aan, want enkele cursussen hebben maar plaats voor een beperkt aantal deelnemers.

Contactgegevens

Meld je direct ook aan voor één van deze cursussen: