Terug naar aanbod

Vrijeschool Widar is twee jaar geleden begonnen met de ontwikkeling van een leerlijn ICT en social media. Deze middag zullen we gaan kijken naar de verschillende domeinen die horen bij ICT-doelstellingen en vanaf welke ontwikkelingsfase het past om aan deze doelen te werken. Duidelijk wordt ook dat we een groot deel van de de ICT-opvoeding al vormgeven in het huidige (offline) onderwijs. Na deze middag ben je je bewust van welke doelen er zouden kunnen worden nagestreefd en ook hoe we dat vanuit de vrijeschoolpedagogiek kunnen gaan vormgeven.

Door

Anna de Jongh, leerkracht en Intern Begeleider Delft en projectleider ICT leerlijn voor de vrije school.

Doelgroep

Iedereen die meer wil weten en mee wil denken over ICT en mediawijsheid in onze vrijescholen.