Terug naar aanbod

Vrijeschool Widar is twee jaar geleden begonnen met de ontwikkeling van een leerlijn ICT en social media. Deze middag zullen we gaan kijken naar de verschillende domeinen die horen bij ICT-doelstellingen en vanaf welke ontwikkelingsfase het past om aan deze doelen te werken. Duidelijk wordt ook dat we een groot deel van de de ICT-opvoeding al vormgeven in het huidige (offline) onderwijs. Na deze middag ben je je bewust van welke doelen er zouden kunnen worden nagestreefd en ook hoe we dat vanuit de vrijeschoolpedagogiek kunnen gaan vormgeven.

Door

Anna de Jongh, leerkracht en Intern Begeleider Delft en projectleider ICT leerlijn voor de vrije school.

Doelgroep

Iedereen die meer wil weten en mee wil denken over ICT en mediawijsheid in onze vrijescholen.

Aanmelden Seminar

Let op: Het is belangrijk dat je voor aanmelding je opgave afstemt met jouw schoolleider. Deelname aan een cursus is niet vrijblijvend, er zijn voor de school kosten aan verbonden. Het is belangrijk voor de kwaliteit, dat je alle data aanwezig bent waar je je aan verbonden hebt. Ben je toch afwezig (anders dan een ziekmelding) dan moet je zelf (een deel) van de cursus betalen. Meld je zo snel mogelijk aan, want enkele cursussen hebben maar plaats voor een beperkt aantal deelnemers.

Contactgegevens

Meld je direct ook aan voor één van deze cursussen: