Terug naar aanbod

Wie leren ziet als iets dat in wording is, weet dat ‘meten is weten’ niet volstaat en aangevuld moet worden met andere gegevens. Het kunnen waarderen van wat er gebeurt en van wat we waarnemen in de klas bij de leerlingen, is even belangrijk en wordt zichtbaar in werk en prestaties. Leren en evalueren horen bij elkaar. Het ontdekken en bewust kunnen worden van het eigen kunnen speelt, als het gaat om opbrengst en groei, een belangrijke rol. Een manier om het bovenstaande te realiseren is het werken met portfolio en assessment in de klas.

In drie bijeenkomsten komen de volgende vragen o.a. aan bod: Welke vormen van beoordeling, assessment en toetsing, lenen zich eigenlijk als bewijsstuk voor het werk dat de leerlingen doen? Waarom willen wij dit? Wie beoordeelt wie? Wanneer kiezen we voor zelf-assessment, peer-assessment of co-assessment? En waar past een traditionele toets het beste? Hoe verzorgen wij de driehoek: kind – ouder – leerkracht?  De opzet van drie bijeenkomsten is in de tijd zo gekozen dat er tussendoor geoefend kan worden in de eigen klas. 
De ervaring leert dat de cursus het beste kan werken als er tenminste twee leerkrachten uit één team meedoen. Je kunt elkaar dan ondersteunen op de werkvloer.

Uiteindelijk wil de school zich verantwoorden over hetgeen op school gebeurt. Een goed gevulde portfolio in combinatie met getuigschriften, gesprekken en toetsen biedt een goede mogelijkheid. Dat willen wij samen onderzoeken.

Door

Dick Bruin. 
Dick Bruin is schoolleider en initiatiefnemer van het toepassen van portfolio en assessment op de Vrijeschool Parcival in Hoorn.

Doelgroep

(vak)leerkrachten van klas 1 t/m 6, intern begeleiders