Terug naar aanbod

De SVZH gaat verder met het uitwerken en ontwikkelen en toepasbaar maken van het Pedagogisch Kompas. Het Pedagogische Kompas wordt een nieuw model/instrument dat heldere taal geeft aan en de leraar gaat ondersteunen in haar kennis en handelen gericht op de persoonsvorming en de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind vanuit de pedagogische visie van de vrijeschool. Elke school heeft een leerkracht gevraagd om deel te nemen aan deze bijeenkomsten.

Door

Johan van den Bos is leerkracht op Widar en vanaf het begin betrokken bij het ontwikkelen van het Pedagogisch kompas. Joke Rutgers is stafmedewerker onderwijskwaliteit en ontwikkeling SVZH.

Zij nemen voor het tweede jaar beiden deel aan de teammaster Transitie in Onderwijs aan de Hogeschool Leiden. Het verder ontwikkelen van het Pedagogisch Kompas zal onderdeel zijn van de master.

Doelgroep

Ontwikkelteam pedagogisch kompas.

Aanmelden Seminar

Let op: Het is belangrijk dat je voor aanmelding je opgave afstemt met jouw schoolleider. Deelname aan een cursus is niet vrijblijvend, er zijn voor de school kosten aan verbonden. Het is belangrijk voor de kwaliteit, dat je alle data aanwezig bent waar je je aan verbonden hebt. Ben je toch afwezig (anders dan een ziekmelding) dan moet je zelf (een deel) van de cursus betalen. Meld je zo snel mogelijk aan, want enkele cursussen hebben maar plaats voor een beperkt aantal deelnemers.

Contactgegevens

Meld je direct ook aan voor één van deze cursussen: