Terug naar aanbod

Je komt vanuit het ‘reguliere basisonderwijs’ en bent net begonnen als leerkracht in een vrijeschool. Voor het eerst ga je een periode geven. Maar waar begin je? Hoe weet je waar je op moet letten in de voorbereiding? Hoe zet je de door school gebruikte leerlijn om in een passend aanbod? Een aanbod waarin de kinderen de goede dingen leren en ontwikkelen?

In deze cursus leer je om een periode voor te bereiden en maak je kennis met de belangrijkste uitgangspunten van het vrijeschoolonderwijs. Tijdens de cursus kijken we zowel inhoudelijk als praktisch naar een periode. De cursusleider maakt steeds een koppeling naar vakinhoudelijke en meer algemene achtergronden van het vrijeschoolonderwijs. Gezamenlijk met andere cursisten zoeken we naar manieren om periodeonderwijs vorm te geven.

Door

Gerben Deenen.

Gerben Deenen is adviseur rekenen, hoogbegaafdheid, ondersteuning en nascholing in de klas, leren werken met directe instructiemodel als onderdeel van HGW, periode-onderwijs, leerlijnen Vrijescholen in Parnassys bij BVS-schooladvies.

Doelgroep

leerkrachten die nieuw starten in het vrijeschoolonderwijs