Terug naar aanbod

Je werkt een tot drie jaar op een vrijeschool en weet inmiddels hoe je een periode vorm kunt geven. Je bent op zoek naar verdieping op dit stuk. Zowel inhoudelijk als in didactiek, werkvormen en mogelijkheden om te differentiëren.

In deze cursus is veel ruimte om je kennis te verdiepen met betrekking tot de uitgangspunten van het periode- en vrijeschoolonderwijs. We kijken hierbij steeds naar verschillende vakken en hoe hierin o.a. differentiëren en coöperatief werken terug kan komen. Tijdens de bijeenkomsten wordt de inbreng en de vragen van de cursisten als uitgangspunt gebruikt om de cursus vorm te geven en verdieping op maat te bieden. Er is ook tijd ingeruimd om praktisch aan de slag te gaan met de voorbereiding van periodes en periodelessen.

Let op: deze cursus is voor de iets ervaren vrijeschoolleerkracht bedoeld. Leerkrachten die ongeveer een tot drie jaar ervaring hebben. Werk je al langer op een vrijeschool en heb je behoefte aan het uitdiepen van het periodeonderwijs, dan is deze cursus wellicht niet geschikt. Mocht je hierover vragen hebben, dan kan je contact opnemen met de cursusleider.

Door

Gerben Deenen

Gerben Deenen is adviseur rekenen, hoogbegaafdheid, ondersteuning en nascholing in de klas, leren werken met directe instructiemodel als onderdeel van HGW, periode-onderwijs, leerlijnen Vrijescholen in Parnassys bij BVS-schooladvies.

Doelgroep

vrijeschoolleerkrachten met enige ervaring