Terug naar aanbod

Ook dit schooljaar wordt een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd voor alle Aandacht-functionarissen en Schoolcontactpersonen van de SVZH.

Onderwerp

Thematiek van sociale veiligheid en kindermishandeling.

Schoolveiligheid is een belangrijk onderwerp en vormt de basis voor een goed leerklimaat. Het is noodzakelijk dat dit aandachtsgebied binnen de scholen hoog op de agenda blijft staan en er binnen de school een deskundige is, die signaleert en dit onderwerp regelmatig onder de aandacht brengt.
Wanneer er sprake is van pesten, intimidatie of huiselijk geweld, dienen signalen altijd serieus opgepakt te worden. Dit vraagt om nauwgezet handelen, kennis van procedures en goed gespreksvaardigheden.

De training is verplicht, omdat deze verbonden is met een goede uitoefening van je taak.

Door

Joke Rutgers is stafmedewerker onderwijskwaliteit en ontwikkeling SVZH en trainer meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Aanmelden Seminar

Let op: Het is belangrijk dat je voor aanmelding je opgave afstemt met jouw schoolleider. Deelname aan een cursus is niet vrijblijvend, er zijn voor de school kosten aan verbonden. Het is belangrijk voor de kwaliteit, dat je alle data aanwezig bent waar je je aan verbonden hebt. Ben je toch afwezig (anders dan een ziekmelding) dan moet je zelf (een deel) van de cursus betalen. Meld je zo snel mogelijk aan, want enkele cursussen hebben maar plaats voor een beperkt aantal deelnemers.

Contactgegevens

Meld je direct ook aan voor één van deze cursussen: