Terug naar aanbod

Met plezier kijken de deelnemers terug op de specifieke studiedag voor Conciërges en Administraties van de afgelopen twee schooljaren. Het programma dat we de afgelopen jaren met elkaar hebben vormgegeven zal ook dit schooljaar een vervolg krijgen, door ‘t stokje weer op te pakken daar waar we gebleven zijn. We gaan wederom met elkaar uitwisselen vanuit de praktijk, voortbordurend op dat wat we als aandachtspunten vanuit deze dagen hebben meegenomen.

Door

WilmaHelena Diepstraten, stafmedewerker personeel & organisatie SVZH

Aanmelden Seminar

Let op: Het is belangrijk dat je voor aanmelding je opgave afstemt met jouw schoolleider. Deelname aan een cursus is niet vrijblijvend, er zijn voor de school kosten aan verbonden. Het is belangrijk voor de kwaliteit, dat je alle data aanwezig bent waar je je aan verbonden hebt. Ben je toch afwezig (anders dan een ziekmelding) dan moet je zelf (een deel) van de cursus betalen. Meld je zo snel mogelijk aan, want enkele cursussen hebben maar plaats voor een beperkt aantal deelnemers.

Contactgegevens

Meld je direct ook aan voor één van deze cursussen: