Terug naar aanbod

Een groeiend aantal scholen kiest ervoor om in de eerste jaren van de onderbouw te werken met banken en kussens in plaats van tafels en stoelen. Deze van oorsprong Duitse werkwijze is begonnen in Bochum en wordt sinds 2011 ook in Nederland toegepast.

De bewegende klas geeft op een nieuwe manier ruimte aan de beweeglijkheid van het vrijeschoolonderwijs. Door ruimte te scheppen voor evenwichtsoefeningen, sociale ontmoeting, zintuigspelen en zinvol bewegen werken we in de onderbouw door op wat er in de kleuterklassen is aangelegd.

Binnen de SVZH zijn  we afgelopen schooljaar een leergemeenschap gestart waarin leerkrachten die in een bewegende klas (willen) werken elkaar inspireren, bevragen en ontmoeten.
Er zullen op deze dag ook workshops en een lezing verzorgd worden, programma volgt later.

Door

Femke Bouwer, leerkracht bewegende klas Vrijeschool Vredehof.

Doelgroep

Alle leerkrachten met een bewegende klas.

Aanmelden Seminar

Let op: Het is belangrijk dat je voor aanmelding je opgave afstemt met jouw schoolleider. Deelname aan een cursus is niet vrijblijvend, er zijn voor de school kosten aan verbonden. Het is belangrijk voor de kwaliteit, dat je alle data aanwezig bent waar je je aan verbonden hebt. Ben je toch afwezig (anders dan een ziekmelding) dan moet je zelf (een deel) van de cursus betalen. Meld je zo snel mogelijk aan, want enkele cursussen hebben maar plaats voor een beperkt aantal deelnemers.

Contactgegevens

Meld je direct ook aan voor één van deze cursussen: