Terug naar aanbod

“Alle kunst gaat over verbinden”.

Onlangs zei een leerling uit klas vier tegen me: “Het periodeonderwijs vind ik de allerbeste lessen van de week omdat ik dan de lesstof leer, doe en er ook iets mee maak. Dan onthoud ik alles veel beter en gaat het bij me passen”. Deze jongen van 10 jaar gaf een mooie beschrijving van de intenties die we met het vrijeschool onderwijs beogen.

De kunstzinnigheid van een leraar brengt bezieling en verbinding bij en met de kinderen. Kunstzinnig onderwijs draagt bij aan gezondmakend onderwijs. Daarbij worden zowel het hoofd, hart als de handen van de kinderen aangesproken in een gezond evenwicht. Kunstzinnig onderwijs zorgt voor beweeglijkheid in het denken, het begrijpen van het voelen en enthousiasmeren van het willen. Het kunstzinnig werken verbindt deze drie zielskwaliteiten (het denken, voelen en willen) door middel van het in gang zetten van een creatief proces (willen.) Als leraar is het daarom zinvol je op kunstzinnig vlak te blijven scholen, te herontdekken en te herontwerpen. Dit kan inspirerend zijn voor jezelf, het onderwijs dat je vormgeeft en voor de kinderen.

In de BVO Kunst willen we een aantal kunstvakken aanbieden. De cursus zal bestaan uit 9 dagen waarvan we 4 keer 2 dagen ons gaan verbinden met een kunstvak. We zullen in deze 2 dagen de eigen vaardigheid scholen, de leerlijn uitwerken en ingaan op allerlei mogelijke werkvormen en inhouden met betrekking tot de vakken. Aan het eind van de cursus zullen er presentaties van het geleverde werk zijn.

De BVO Kunst wordt op 9 woensdagen aangeboden van 9.00-16.00 uur in Leiden op de Hogeschool. De BVO Kunst zal starten in januari 2019. De BVO Kunst is toegankelijk voor alle leraren die inspiratie zoeken op dit vlak, ongeacht het aantal jaren leservaring.

Aanmelden Basisopleiding

Let op: Het is belangrijk dat je voor aanmelding je opgave afstemt met jouw schoolleider. Deelname aan een cursus is niet vrijblijvend, er zijn voor de school kosten aan verbonden. Het is belangrijk voor de kwaliteit, dat je alle data aanwezig bent waar je je aan verbonden hebt. Ben je toch afwezig (anders dan een ziekmelding) dan moet je zelf (een deel) van de cursus betalen. Meld je zo snel mogelijk aan, want enkele cursussen hebben maar plaats voor een beperkt aantal deelnemers.

Contactgegevens

Meld je direct ook aan voor één van deze cursussen: