Terug naar aanbod

De Basisopleiding Vrijeschool Onderwijs wordt dit jaar 2 maal aangeboden in samenwerking met de Hogeschool Leiden; van september 2018 t/m juni 2019 en van januari 2019 t/m november 2019.

Doel

Het doel van de opleiding is om reeds bevoegde leerkrachten te inspireren en op de hoogte te brengen van de vrijeschoolpedagogie. Aan het eind van de opleiding kan de deelnemer vanuit de menskunde en het leerplan zijn/ haar eigen onderwijs vormgeven.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor (vak)leerkrachten met een lesbevoegdheid voor het primair onderwijs die in het vrijeschoolonderwijs gaan werken of nog geen 3 jaar werkzaam zijn in een vrijeschool.

Inhoud

De opleiding beslaat één studiejaar. In negen bijeenkomsten komen verschillende vakinhouden aan bod. Uitgangspunten zijn steeds de vrijeschoolpedagogie, menskunde en het leerplan. Daarnaast worden twee woensdagen besteed aan collegiale consultatie en visitatie. Er wordt gewerkt vanuit een grote boog waarin gestart wordt met menskunde en ontwikkelingsfasen. Vandaaruit wordt het leerplan verder uitgewerkt. Daarin is een aantal onderwerpen verweven, waaronder temperamenten, ontwikkelingsfasen, vertelkunst, periodeonderwijs, scholingsweg en kinderbespreking.

De dagen worden door verschillende specialisten verzorgd, die in staat zijn om de inhoud van de vakken te verweven met het leerplan.

We verwachten van de cursist dat hij/ zij het geleerde toe kan passen in de praktijk door het uitvoeren van onderzoeksopdrachten en door collegiale consultatie. De opleiding wordt afgesloten met een slotbijeenkomst, waarin elke cursist zijn/ haar eindproject presenteert.

De opleidingsdagen worden in Leiden verzorgd in samenwerking met- en op de locatie van Hogeschool Leiden, waarbij wordt zorggedragen voor de benodigde ruimte(s) en faciliteiten, zoals koffie/ thee en een lunch.