Terug naar home

Werken op een vrijeschool

Wat houdt het nu precies in, vrijeschoolonderwijs? Hoe is het om als leerkracht op een vrijeschool te werken, en welke scholen horen er bij de stichting Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland? Hieronder lees je meer.

Vaardigheden voor hoofd, hart en handen

Ons onderwijs gaat verder dan rekenen en taal. Naast lezen, schrijven en rekenen, leren de kinderen onder andere bewegen, toneelspelen, schilderen, tekenen, zingen en vreemde talen spreken. De kinderen komen vaak buiten en werken in de schooltuin. In onze opvatting van onderwijs gaat het dan ook om de ontwikkeling van drie aspecten:

  • het denken: cognitieve vaardigheden;
  • het gevoel: sociaal-emotionele vaardigheden;
  • de wil: motorische- en praktische vaardigheden.

Pedagogie

Het vrijeschoolonderwijs is geïnspireerd op de antroposofie. Kort gezegd gaat de antroposofie ervan uit dat ieder mens een eigen levensweg bewandelt. Hierbij maak je zowel een lichamelijke als een geestelijke ontwikkeling door. Bij kinderen op de basisschool is dat eerste heel duidelijk te zien: zij groeien van kleine kleuter tot bijna-puber. De pedagogische uitgangspunten van het vrijeschoolonderwijs zijn gericht op de ontwikkeling van de individuele kwaliteiten van het kind.

Vrij, niet vrijblijvend

Het woordje ‘vrij’ in onze naam zorgt soms voor verwarring. Voor ons betekent ‘vrij’ niet dat kinderen mogen doen wat ze willen. Integendeel. We hechten aan structuur, ritme en regelmaat. Het ‘vrije’ heeft betrekking op de manier waarop we de lesstof kiezen en aanbieden.

Vrije mensen in een complexe wereld

Over twintig jaar ziet de wereld om ons heen er heel anders uit. Kleuters die dit jaar beginnen met school zullen dan volwassen zijn. Ons onderwijssysteem bestaat al honderd jaar en het is opmerkelijk om te zien hoe goed het aansluit bij de steeds veranderende wereld. Op vrijescholen kijken we verder dan alleen naar kennis. Je hebt ook zelfvertrouwen, durf, originaliteit, creativiteit en een open blik nodig. Wilskracht en verantwoordelijkheidsgevoel, dat willen wij onze leerlingen meegeven.


Bekijk ook onze brochure over vrijeschoolonderwijs.

Werken op een vrijeschool

Lesgeven op een vrijeschool is anders dan lesgeven in regulier onderwijs. Zo geef je je eigen lessen vorm, diep je onderwerpen echt uit tijdens het periode-onderwijs en vertel je inspirerende verhalen om de ontwikkeling van je leerlingen te ondersteunen. Je hebt de ruimte om op je eigen creatieve manier inhoud en vorm te geven aan goed onderwijs. Dat is hard werken, maar het levert je ook veel energie op.

Er staat een team leerkrachten klaar om je wegwijs te maken en hun kennis met je te delen. Je krijgt coaching en begeleiding ‘on the job’. Daarnaast kun je verschillende opleidingen en cursussen volgen binnen de SVZH Academie.

‘Ik heb nog nooit ergens gewerkt waar ik zo mezelf mag en kan zijn.’

Vrijeschoolleerkracht SVZH

Onze acht vrijescholen

Er zijn acht basisscholen onder de paraplu van de Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland. Elk van onze scholen heeft een eigen karakter. Maar in één ding zijn we gelijk: we werken met hart en ziel aan onderwijs waarin onze leerlingen volledig tot hun recht kunnen komen. Zodat ze de complexe wereld met zelfvertrouwen tegemoet kunnen treden en kunnen uitgroeien tot zelfstandige mensen, met een groot gevoel voor eigenwaarde.